معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به برخی پیگیری ها پروازهای بین المللی شهید کاوه بیرجند از نیمه بهمن افزایش می یابد.

 علیرضا عباس‌زاده در دیدار مدیرکل شرکت هواپیمایی ایران ایر در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت پروازها همواره جزو مهمترین دغدغه‌های مدیران استان و از مطالبات مردم بوده است، اظهار کرد: زیر ساخت های فرودگاهی خراسان جنوبی باید ارتقا پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارخراسان جنوبی با اشاره به اینکه به دنبال افزایش پروازها از طریق رایزنی با مسئولان متولی هستیم، گفت: از شرکت هواپیمایی ایران ایر می خواهیم پیشنهادات و موانع برای حل مشکلات پروازی استان و ارتقای آن را به استان منتقل کند تا نسبت به پیگیری آن اقدام کنیم.

عباس زاده با بیان اینکه سوله مورد نیاز برای نگهداری تجهیزات و امکانات شرکت ایران ایر در خراسان جنوبی تأمین خواهد شد، اظهار کرد: از اواسط بهمن وضعیت پروازی فرودگاه بیرجند بهتر خواهد شد و شرکت ایر وان که دو پرواز را در استان انجام می دهد، یک پرواز را افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نیازهای مردم برای پرواز به مشهد و تهران بحث درمان است، گفت: از این جهت شرایط حفظ پروازها، به مثابه حفظ جان مردم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت وضعیت وضعیت پرواز در جذب سرمایه گذار، یادآور شد: چنانچه به دنبال جذب سرمایه گذاران برای توسعه خراسان جنوبی در بخش‌های مختلف هستیم باید وضعیت پروازی استان بهبود یابند.

عباس زاده افزود: پروژه روشنایی باند فرودگاه طبس با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال انجام شده است و در حال حاضر پرواز شب در این فرودگاه نیز صورت می گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور