مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خراسان جنوبی از پرداخت ۱۲ و نیم میلیارد تومان به ۱۰۸ شرکت دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری خراسان جنوبی خبر داد. سید مجتبی موسوی از تعدادی ازشرکت های فناور مستقر در ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خراسان جنوبی که توسط بنیاد برکت با پرداخت تسهیلات مورد حمایت قرار گرفته اند، بازدید کرد. در این بازدید که دکتر مجیدی رئیس پارک علم و فناوری، شکری معاون فرماندارشهرستان بیرجند و مهدی راستگو معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم حضور داشتند از تعدادی از شرکت های فناور مستقر در ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خراسان جنوبی که در زمینه های تولید دستگاه های سورتینگ عناب، خشک کن میوه، رفع گیر از لوله های فاظلاب، تنظیف پنل های خورشیدی، گاز دار کردن نوشابه های خانگی ، تولید مضراب های سنتور و لوازم موسیقی و چاپ پارچه و باتیک فعالیت می کنند، بازدید کرد.

موسوی در بازدید از این شرکت ها افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان در راستای تحقق شعار سال از شرکت های دانش بنیان و فناور خراسان جنوبی با پرداخت تسهیلات از طریق بنیاد برکت حمایت می کند. سید مجتبی موسوی افزود: در این راستا تاکنون به ۱۰۸ شرکت دانش بنیان و فناوری خراسان جنوبی در مجموع ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات برای تولید دستگاه های مورد نظر پرداخت شده است و آماده حمایت از این شرکت ها و شرکت های دیگر در این خصوص هستیم .مجیدی رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ضمن قدردانی از حمایت های بنیاد برکت از شرکت های دانش بنیان و فناور گفت : این هم افزایی و مشارکت دیگر نهاد ها در کمک به اشتغال مبتنی بر دانش و فناوری موجب خرسندی است. مجیدی حمایت از توسعه کسب و کارهای فناورانه را راهی برای مقابله مشکلات معیشتی و اقتصادی دانست و گفت : در این حوزه همگان باید برای عمل به منویات رهبر انقلاب برای توسعه فناوری و نیل به اقتصادی پویا و مولد تلاش کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور