بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونا در خراسان جنوبی پرداخت شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانگفت:۶ هزار و۵۸۴ متقاضی با اشتغال ۸هزار و ۴۶۶ نفر برای دریافت ۸۳ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در استان تشکیل پرونده دادند.
اشرفی افزود: از این تعداد تا کنون ۵هزار و ۴۶۸ پرونده ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بانک‌های عامل به کسب و کار‌های آسیب دیده از ویروس کرونا پرداخت شده است.

اشرفی افزود: تسهیلات کرونا با توجه به ۱۴رسته شغلی به شدت آسیب دیده از کرونا ثبت نام انجام شد.

وی در خصوص مهلت ثبت نام در این طرح گفت: مهلت ثبت نام برای تسهیلات کرونا به اتمام رسیده، بجز در حوزه وزارت ورزش جوانان که متقاضیان شامل فعالیت‌ها و کسب و کار‌های غیردولتی به شدت آسیب دیده ویروس کرونا در حوزه ورزش و جوانان تا پایان دی مهلت دارندبا مراجعه به سامانه کارا  ثبت نام کنند.

اشرفی با بیان اینکه ۱۰ مؤسسه و بانک و ۱۳ دستگاه اجرایی کار پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.