مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید و اشتغال از محل بند الف تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی پرداخت شده است.

مرتضی ذاکریان گفت: هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به خراسان جنوبی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع اعتبار تخصیصی ۷۲۶ میلیارد تومان اعتبار نقدی و ۴۱۰ میلیارد تومان دیگر آن از محل اسناد خزانه بوده است، عنوان کرد: تا کنون ۲ هزار و ۴۳ میلیارد تومان طرح در کارگروه استانی بند الف تبصره ۱۸ تصویب شده است.

وی ادامه داد: تا پایان اسفندماه سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۴۹۸ طرح پرداخت شده است.

به گفته وی خراسان جنوبی از لحاظ تعداد طرح‌های مصوب رتبه هفتم کشوری و از لحاظ پرداخت تسهیلات مورد نظر رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور