۲۵۰ میلیارد تومان منابع تسهیلاتی برای خانواد‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تا پایان امسال پرداخت می‌شود.

 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: یکی از اهداف کمیته امداد، اشتغال پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای مددجویان امداد در خراسان جنوبیو توانمند سازی اقتصادی خانواده‌ها است.
سلم آبادیبا بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان منابع تسهیلات برای خانواد‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد تا پایان سال پرداخت خواهد شد. افزود: در سال جاری به ۵ هزارو ۶۰۰ پرونده تسهیلاتی که در خواست وام ۵۰ میلیون تومانی دارند تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی گفت: از ۲۸ تیر حدود ۷۰۰ پرونده تسهیلاتی به بانک‌ها ارسال شد و تاکنون به ۱۳۰ پرونده تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همچنین گفت: بیشترین درخواست تسهیلات در حوزه خدمات و تولید فرش، گلیم و دامپروری و کشاورزی بوده است.
سلم آبادی افزود::در سال گذشته ۱۰۷ درصد از تسهیلات اشتغال که بیشتر از برنامه ابلاغی بوده است توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

وی درباره راه وری شغلی که یکی از هدف‌های مهم کمیته امداد امام خمینی (ره) است افزود: افرادی که مهارتی دارند، اما سرمایه و بازار فروش را ندارند، تسهیلات در اختیارشان قرار میگرد و یک راه ور به عنوان فعال اقتصادی در کنارشان کمک به شرایط شغلی و بازار فروش را برای آن‌ها محیا می‌سازد.