۲۱۴ میلیون تومان هزینه‌های درمانی از ابتدای سال جاری به مددجویان بشرویه پرداخت شد.

 رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بشرویه گفت:  از ابتدای سال جاری اپرداخت ۲۱۴ میلیون تومان هزینه‌های درمانی به مددجویان بشرویهز محل اعتبارات دولتی و کمک‌های مردم خیر ۲۱۴ میلیون تومان در موضوع بهداشت و درمان برای خانواده‌های تحت حمایت هزینه شده است.

حسن حلوانی افزود: در حال حاضر تعداد ۱۵۲ نفر بیمار صعب العلاج از حمایت‌های این نهاد برخوردار بوده و از ابتدای سال جاری  ۲۳ میلیون و پانصد هزار تومان هزینه شده است.

وی گفت: تعداد ۲۱ نفر از سالمندان زیرپوشش که مشکلات پرستاری و درمانی دارند دائما از حمایت‌های این نهاد برخوردار هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بشرویه افزود: هم اکنون تعداد ۱۹۸ کودک که دارای اختلال رشد هستند از حمایت‌های این نهاد برخوردار و از ابتدای سالجاری ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در قالب سبد غذایی با ارزش هر سبد ۲۰۰ هزار تومان، مساعدت شده است.

حلوانی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۳ میلیون تومان بابت نسخ درمانی ۸۸ میلیون تومان بابت نیاز‌های بهداشتی و سبد غذایی مددجویان پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر تعداد ۷۱ نفر از مددجویان زیرپوشش در قالب بیمه‌های اجتماعی از خدمات امداد برخوردار، که در این مدت ۱۱۶ میلیون تومان بابت بیمه افراد مشمول طرح به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

به گفته وی همچنین تعداد ۸۴ نفر از مادران باردار و شیر ده نیازمند از حمایت‌های این نهاد برخوردار هستند.