مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به روند رو به رشد پرداختی‌های تسهیلات تبصره ۱۸ در استان گفت: تا ۱۸ بهمن ماه ۲۷۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

مرتضی ذاکریان  اظهار کرد: اعتبار تخصیصی نقدی تا ۱۸ بهمن ماه به استان ۶۷۱ میلیارد تومان و اسناد خزانه ۴۱۴ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به برگزاری هفت جلسه کمیته استانی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در استان عنوان کرد: در این کمیته‌ها هزار و ۱۵ طرح به مبلغ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات در استان شتاب گرفته است، ادامه داد: تا ۱۸ بهمن ماه ۲۷۸ میلیارد تومان به ۳۲۸ طرح پرداخت شده است.

به گفته ذاکریان میزان پرداختی هفته گذشته ۲۲۸ میلیارد تومان به ۳۱۱ طرح بوده است.

وی عنوان کرد: از دستگاه‌های متولی و همچنین بانک‌های عامل انتظار است همچنان در سرعت بخشیدن به بررسی، پیگیری و پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجدالشرایط توجه ویژه داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور