مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهبندان گفت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تبیین مبانی اسلام و انقلاب برای نسل جوان اولویت است.

علی فرخنده  در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهبندان بیان کرد: جنگ آمریکا علیه انقلاب اسلامی ریشه در سال ها قبل دارد و علَم مبارزه با سلطه و استکبار حتی قبل از انقلاب وجود داشته است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، اظهار کرد: بر این اساس باید آنچه که به دلیل تفکر لیبرالیسم به تمدن مردم، دین و دستاورد های انقلاب ضربه وارد شده باید به ریل اصلی نظام باز گردد.

فرخنده با اشاره به اولویت‌های فرهنگی کشور که در قالب نقشه مهندسی فرهنگی بر اساس مبانی اسلام و انقلاب احصاء شده است؛ افزود: پرداختن به هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی اولین اولویت فرهنگی کشور و مورد توجه شورای فرهنگ عمومی است.

وی با تاکید بر تبیین مبانی انقلاب برای نسل جوان، اظهار کرد: شناخت هویت توسط جوانان همواره مورد تاکید رهبری بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرخنده با اشاره به طرح جامع جهاد تبیین در استان، بیان کرد: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تبیین مبانی اسلام و انقلاب برای نسل جدید اولویت است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تبیین چهره واقعی غرب را از دیگر موارد مورد تاکید در بیانیه گام دوم انقلاب دانست و گفت: شاخص های ارزیابی شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها مشخص شده و در عملکرد شوراها ملاک خواهد بود.

وی خواستار تشکیلاتی شدن و هم افزایی اقدامات فرهنگی شد و گفت: وحدت آفرینی و تقویت هویت ملی انقلابی و اسلامی در اجرای برنامه ها همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور