پخش مستقیم مسابقه فوتبال ایران و آمریکا
سالن آمفی تئاتر روباز ابوذر شهرستان قائنات