🔹دکتر قناعت استاندار خراسان جنوبی  ساعتی پیش در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند در پاسخ به سؤالی درخصوص موضوع مشارکت بنیاد مستضعفان در طرح احیا و بهسازی باغ اکبریه، گفت: سند بهره برداری از باغ اکبریه همچون گذشته در اختیار و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان می باشد و قرار نیست تغییری در این بخش شکل بگیرد بلکه هدف، استفاده از توان و ظرفیت های بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه ها برای کمک به میراث فرهنگی و گردشگری استان است