رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیرجند از پایان مرمت بازارچه صنایع دستی خراسان جنوبی خبر داد.

 

جنتی فر رئیس اداره  میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیرجند گفت: مرمت بازارچه صنایع دستی خراسان جنوبی که در تیمچه سرای امینی بیرجند قرار دارد به مرحله پایانی رسیده و ۲۸ غرفه این بازارچه آماده سازی شده است و در مرحله نصب اشتراک‌های آب، برق و گاز هستیم.

او با اشاره به اینکه مرمت این بازارچه از سال ۹۷ آغاز شده است افزود: امیدواریم تا پایان سال این بازارچه راه اندازی شود.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور