اولین سوال از شهردار جدید بیرجند آیا ایشان از ساعت ۴ الی ۸ شب در مطب بیمار ویزیت خواهند کرد یا تمام وقت خود را صرف خدمت به شهر و شهروندان خواهد کرد