#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

عملیات رفت پروازهای حج تمتع ۱۴۰۱ زائرین استان خراسان جنوبی با اعزام ۲۵۸ نفر زائر امروز سه شنبه به پایان رسید
عظیم طهماسبی مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت: عملیات پروازهای رفت حج تمتع زائرین استان خراسان جنوبی روزهای دوشنبه و سه شنبه انجام گردید و تعداد ۱۰۲۳ نفر زائر طی ۴ پرواز و با ۸ کاروان عازم سرزمین وحی شدند.
طهماسبی اظهار داشت: طی این چهار پرواز ۱۷۰۰۰ کیلوگرم بار غیر همراه حجاج منتقل گردید و کلیه پروازها بدون تاخیر بیرجند را به مقصد جده ترک نمودند.