🔹استاندار خراسان جنوبی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی دولت، به صورت تلفنی به مشکلات و مطالبات مردم رسیدگی کرد.
معتمدیان در این حضور ۱۲۰ دقیقه ای به سؤالات و درخواست ها پاسخ گفت.
🔹استاندار برای حصول نتیجه و پیگیری در لحظه برخی موارد با مدیران دستگاه های اجرایی ارتباط تلفنی برقرار کرده، مسایل را جهت رفع و رجوع منتقل نمود.
🔹استاندار در این فرصت دو ساعته به ۳۰ تماس برقرار شده، پاسخ گفت.
🔹شایان ذکر است: ثبت مطالبات مردمی به صورت غیر حضوری و تلفنی در سامانه ارتباط مردمی دولت (سامد)، به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت، ضمن کمک به کاهش مراجعات حضوری، روند رسیدگی به مسائل و مشکلات را تسریع می کند و مردم می توانند از این طریق در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین روش و ابزار ممکن، مشکلات خود را در روزهای یکشنبه با شخص استاندار و مابقی ایام هفته بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته با مدیران مربوطه مطرح نمایند.