عصر جمعه بر اثر آتش سوزی در نخلستان روستای گردشگری بندان شهرستان نهبندان ، حدود ٣٠ نفر نخل کوچک و بزرگ و پاجوش بین ۶٠ تا ١۰٠ درصد از بین رفت.