هفتمین جلسه قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت در مرکز همایش های استاد دکتر فروزانفر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور اعضاء و دکتر فرشته اسد زاده مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد
در این نشست مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به اهمیّت قانون جوانی جمعیت و وظایف سنگین همه مسئولین اشاره  ویادآوری کرد که وظیفه سازمانها و نهادهای دولتی آموزش و تبیین اصل قضیه جوانی جمعیت و مشکلات سالمندی می باشد و تصمیم نهایی به عهده خود افراد و خانواده می باشد لذا باید تا جایی که امکان دارد باورهای افراد به این سمت سوق داده شود .
وی با توضیح این مسئله که در دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ، سعی شده با تبیین مشکلات سالمندی، در امر آموزش عموم اقدام شود و همچنین سعی شده مقدار قابل توجهی از اعتبارات ملی به سمت استان جذب شود ،افزود: در بحث هوشیار سازی جامعه ، دانشگاه علوم پزشکی اقدامات بسیار خوبی انجام داده است
مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس استان نیز ضمن بررسی مصوبات کمیته قبلی ، جدول ارزیابی عملکرد اعضاء را ارائه ، مصوبات زیر کمیته های تخصصی و گزارشات دریافتی از اعضاء محترم را تشریح نمود
. در نهایت اعضاء ضمن بیان اقدامات انجام شده در هر حوزه ، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نموده و موارد مهمی در راستای پیگیری اجرای مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح دانشگاه که در قالب مصوبات زیرکمیته های تخصصی به قرارگاه دانشگاهی ارسال شده بود (از جمله پیگیری پاس کاهش ساعت کاری پرسنل ، پیگیری تغییر کاربری زمین برای ساخت مرکز خدمات جامع سلامت در مهرشهر ، تجهیز زایشگاهها و ….) مصوب گردید.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور