#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

وضعیت نامطلوب جاده معادن ذغال سنگ طبس که این روز ها به مطالبه ای از جانب شاغلین در این حوزه شده است که عزم جدی مجموعه معادن را در برطرف نقایص ایمنی را می رساند

این جاده اختصاصی معادن طبس است و در ید این مجموعه است
و روزانه اتوبوس ها بیش از چند هزار. کارگر را در این مسیر در چند شیفت جابجا می کنند.
قبل از وقوع حادثه بزرگ نیار به پیگیری دارد