#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸مرگ و میر ناشی از کرونا دو رقمی شد

🔸رد و نشانی از ویروس کرونای انگلیسی در نزدیکان و خانواده فرد مثبت پیدا نشده است

🔸فرد شناسایی شده از روز نخست بسیار هوشیارانه و آگاهانه عمل کرده و با اینکه با pcr منفی وارد کشور شده بود، بین همراهان و خانواده شان کاملا خود را ایزوله کرده و ایاب و ذهاب به جایی نداشتند

🔸ارائه جدیدترین اخبار و اطلاعات بیماری کرونا در کشور به معنای وحشت جدید نیست، بلکه به معنای رعایت بیشتر پروتکل ‌ها و مراقبت ‌هاست‌

🔸در شبانه روز گذشته ۹۸ نفر در اثر کرونا جان باختند