🔹مدیرکل امور استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه ای به خراسان جنوبی دارد.
محمدعلی منعم در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل ورزش و جوانان استان بیان داشت: ارزش و اعتبار ورزش کشور را باید در فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان ورزشی مشاهده کنیم.
🔹به گفته وی؛ وزیر ورزش و جوانان هم بر تبدیل ورزش ایران به گفتمان در دولت سیزدهم تأکید دارد .
🔹وی با بیان اینکه امروز هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست، اظهار داشت: با مدیریت مقام وزارت توجه ویژه ای به همه رویکردهای مورد نیاز در حوزه ورزش کشور شده است.
🔹مدیرکل امور استان های وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه در برگزاری مسابقات ملی تمرکز زدایی شده، تصریح کرد: به سند آمایش سرزمین که زمینه ساز پیشرفت ورزش کشور است و نیز به آینده نگری در سند توسعه ورزش کشور توجه شده که به زودی در شورایعالی ورزش کشور تصویب خواهد شد.
🔹منعم با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی ورزش کشور با حضور رئیس جمهور طرح تکمیل پروژه های ورزشی مصوب خواهد شد، تأکید کرد: پیگیری های لازم برای خانه دار شدن قهرمانان در تهران انجام شده و در خصوص امریه ۱۰۰۰ نفر از نخبگان ورزشی هم کارهایی انجام شده است.
🔹به گفته وی؛ خراسان جنوبی قهرمانانی در سطح ملی و فرا ملی دارد و وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه ای به ورزش این استان دارد .
🔹وی از همه فعالان این حوزه خواست برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند و اظهار داشت: بیش از هر زمانی نیاز به همدلی همه فعالان این حوزه برای ایجاد تحول در ورزش استان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور