معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از ورود ۶هزار تُن جو برای تأمین خوراک دام استان خبر داد.

محمدابراهیم ابراهیمی گفت: این مقدار جو تحویلی، علاوه بر سهمیه موجود استانورود ۶ هزار تن جو به خراسان جنوبی است که با پیگیری استانداری، شرکت پشتیبانی امور دام و نمایندگان مردم استان به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی افزود: این مقدار جو به قیمت مصوب دولتی، بین ۱۵هزار نفر از عشایر و دامداران استان توزیع می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سال۹۹ نیز، از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان ۲۹هزار تُن جو، ۳۴هزار تُن ذرت و ۳۱هزار تُن سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع شد که در مقایسه با سال۹۸، ۲برابر افزایش داشت.