#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰عدم خدماتی حضوری بانک ها به مدت یک هفته در خراسان جنوبی
🔸با مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، از شنبه ۲۴ آبان ماه به مدت یک هفته تا ۲۹ آبان ماه خدمات بانک های در خراسان جنوبی فقط به صورت غیر حضوری خواهد بود.
▫️میزان حضور کارکنان بانک ها با نظر رئیس بانک عامل تعیین می شود.
▫️ بانک ها مکلفند به منظور پرکردن این خلأ و پاسخگویی به مطالبات مردم، نسبت به شارژ کامل دستگاه های ATM و فعال بودن سیستم. های اینترنتی اقدام نمایند.
▫️جرایم دیرکرد اقساط در این دوره یک هفته ای بخشیده می شود تا مردم دغدغه سررسید اقساط خود در این هفته را نداشته باشند.