رئیس جمهور به همراه چند تن از وزرای دولت سیزدهم وارد خراسان جنوبی شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، به همراه چند تن از وزرای دولت لحظاتی پیش وارد طبس شد