این روزها عجیب بحث حیف ومیل کردن بیت المال توسط شهرداری بیرجند در بین همشهریان و فضای رسانه ای و مجازی داغ است لطفا یکبار مسولین معزز جواب سوالات زیر رابدهند . ۱ – اگر کار شهرداری خلاف قانون است شورا چرا کاری انجام نمی دهد ۲ – مدعی العموم و دادستان چرا بر درستی یا نادرستی کار ورود پیدا نمی کند تا ذهن مردم شفاف شود ۳ – فرمانداری وشواری ترافیک چرا ساکت و بی عکس العمل هستند ۴ – دفاتر نظارتی استانداری در امور عمرانی شهری و بازرسی چرا بر صحت یا عدم صحت ورد پیدا نمی کنند و جوابی به مردم نمی دهند به نظر می آید این بزرگواران در این موارد ورود پیدا کنند مطمنا مردم نگاه آنها را با احترام می پذیرند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور