طی حکمی از سوی مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ،  مهندس وحید داعی به عنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان رضوی منصوب شد.

وحید داعی از اسفندماه ۱۳۹۸ بعنوان مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی  مشغول به خدمت بود.

خبر و هنر برای مهندس داعی که از مدیران خوشنام وتوانمند استان است توفیق وسربلندی روز افزون آرزو دارد.

انتهای پیام/