– مولوی سید احمد عبدالهی امام جمعه اهل سنت درمیان در دیدار استاندار خراسان جنوبی  عرض تبریک به مناسبت میلاد سرور کائنات رسول خانم و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک هفته وحدت که امسال تقارن است بین هفته وحدت و دفاع مقدس درست است که در ۸ سال دفاع مقدس شهید دادیم جانباز دادیم و اسیر دادیم ولی آن ایام یک برکاتی داشت که هنوز هم اثرات آن ماندگار است ملت را منسجم کرد، از هر قوم و مذهب و قشری سنگ تمام گذاشتند برای بیرون راندن متجاوز و این افتخاری است برای ما و آیندگان افتخار خواهند کرد که ملت ایران از سرزمینش دفاع کرد و متجاوز را بیرون کرد و حتی یک وجب از خاک ما دست دشمن نیافتاد مطلب دیگر اینکه ملت در آن زمان با تحریم و کمبود امکانات در مقابل دشمن ایستاد که این افتخار بزرگی است. ملت ما خیلی از سلاحها را خودش تولید کرد و این برکاتی است که برای ما داشت اینکه ما دشمن را خوشحال و اختلاف را زیاد کنیم خدا نمی پذیرد و ما باید آن سرافرازی را که خدا در قبال وحدت وعده کرده را داشته باشیم تا به آن برسیم

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور