آگهی مناقصه

نام سازمان مناقصه­ گزار: دانشگاه بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌های مربوط به دانشگاه بیرجند

شرح مختصر کار:

واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌های دانشگاه بیرجند واقع در پردیس شهدا داخل شهر و خوابگاه‌های سطح شهر و مهمانسرای دانشگاه و مجموعه دانشکده کشاورزی و ساختمان‌های واقع در محوطه پردیس امیرآباد (دامپروری و مزرعه و … ) و همچنین پردیس شوکت‌آباد و ساختمان‌های جانبی مربوط به دانشگاه (استخر و گلخانه‌ها و رصدخانه دکتر مجتهدی و … به جزسازمان مرکزی، دانشکده مهندسی و سوله عمران ) و آموزشکده کشاورزی سرایان  شامل پمپ‌ها، الکتروموتورها، تأسیسات حرارتی، سرمادهی، سیستم‌های الکتریکی، دیزل ژنراتورها، دیگ‌های بخار و چیلرها، سختی گیرها، برج‌های خنک‌کننده و کلیه صنایع، دستگاه‌های یخ‌ساز، آب‌سردکن‌ها، سردخانه‌ها و آشپزخانه و کلیه تأسیسات ساختمان‌ها و محوطه های کلیه پردیس ها شامل تاسیسات برقی و روشنایی، آبی، فاضلاب و گازی و شبکه های توزیع مربوط به آنها، کابل‌کشی موردنیاز آن‌ها و هواکش‌ها، الکتروپمپ ها، دستگاه‌های هواساز، فاضلاب‌ها، انجام جوشکاری، حمل نخاله‌های حاصل از تعمیرات به محل مناسب، انجام بنایی و نقاشی محل‌هایی که در صورت سهل‌انگاری پیمانکار در انجام تعمیرات به وجود آید. نگهداری سیستم و شبکه گازرسانی و حفاظت کاتدیک،  شبکه آتش‌نشانی و آب‌رسانی و تصفیه‌خانه آب و کلیه آب‌شیرین‌کن‌های صنعتی و غیر صنعتی،  تصفیه‌خانه فاضلاب(به‌غیراز انتقال لجن) و  نصب تابلوها، جوشکاری های جزئی و مسائلی از این قبیل به عهده ی پیمانکار می باشد درخواست لوازم مورد نیاز پس از تائید مهندس ناظر دانشگاه و انجام امور اداری برابر مقررات دانشگاه توسط پیمانکار انجام می پذیرد. ولی ابزار کار و مواد مصرفی جهت نگهداری دستگاه ها بر عهده پیمانکار می باشد. هزینه سیم پیچی الکتروموتور ها و تعمیر درایو چراغ های کم مصرف (با تشخیص ناظر) وحمل و نقل قطعات تعمیر گاه در داخل شهرستان بر عهده پیمانکار می باشد. برابر شرایط و تعهدات، چک لیست، نظام پرداخت و لیست تجهیزات مورد نیاز پیوست که جزء لاینفک شرایط مناقصه می باشد. پیمانکار بایستی بر اساس استاندارد های موجود نسبت به بکارگیری نیرو استفاده نماید.

 مدت‌زمان اجرا: از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

شرایط متقاضی: داشتن گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان مدیریت برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات با تاریخ معتبر

برآوردکل مبلغ قرارداد: (با محاسبه بیمه و مالیات): (با محاسبه بیمه و مالیات) ۳۵.۱۸۳.۲۱۸.۹۰۴(سی و پنج میلیارد و صد و هشتاد و سه میلیون و دویست و هیجده هزار و نهصد و چهار)ریال

میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱.۷۵۹.۱۶۰.۹۴۶(یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و صد و شصت هزار و نهصد و چهل و شش)ریال و به یکی از صورت‌های مشروحه زیر در پاکت ” الف”  تحویل گردد.

الف – ضمانت‌نامه بانکی معتبر به نفع دانشگاه بیرجند

ب – واریز وجه نقد به‌حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره: ۴۸۳۵۴۶۰۱۷ شعبه تجارت دانشگاه.

ج- چک تضمین‌شده بانکی در وجه دانشگاه.

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پاکت الف می‌بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه تحویل گردد.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز پنجشنبه تاریخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۲۰ شب دوشنبه تاریخ  ۰۸/ ۱۲/۱۴۰۱.

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد : تا ساعت ۷ صبح روز شنبه تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱

تاریخ بازگشایی پاکت‌ها :  روز شنبه  ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ در محل سازمان مرکزی دانشگاه سالن رسانه طبقه همکف

(حضور نماینده شرکت با معرفی نامه کتبی درهنگام بازگشایی پاکات”ج” توسط کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد(

تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی‌نماید و موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به‌صرفه و صلاح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

تلفن تماس: ۲-۳۱۰۲۱۰۷۰

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۶۱۸۰۲
شناسه انتشار: ۱۱۹۸
شماره م / الف: 

 

سازمان: دانشگاه بیرجند
شماره نامه: ۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳