#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان با اشاره به اینکه تاکنون ۷۵۰هزارو ۸۴۲ دز واکسن وارد خراسان جنوبی شده‌است گفت:از این تعداد ۵۶۴هزارو ۳۲۲ دوز سینوفارم، هزار و ۳۱۰ دز بهارات،۸۲هزارو ۴۷۰ دز آسترازنکا ، ۷۷هزارو ۴۰۰ دز برکت و ۲۵هزارو ۳۴۰ دز اسپوتنیک است.
🔸واکسن سینوفارم با ۷۵ درصد بیشترین سهم و بهارات با کمتر از یک درصد، کمترین سهم از واکسن وارد شده به استان را دار بوده اند.