مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در این منطقه در سال گذشته قریب به ۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی، محمدرضا عابدانی مدیر منطقه گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در ۱۲ ماه سال گذشته در ماهیرود انجام شده که قریب به ۷ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز گردیده است.
عابدانی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات مفید در این مرز، بیش از ۲۵ میلیون لیتر فروش مرزی فرآورده‌های نفتی تحقق یافته است، تشریح کرد: این میزان ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌ مرزی، سهم به سزایی در کاهش قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت داشته است.
 وی تصریح کرد: از محل فروش یاد شده بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال به عنوان حق العمل سازمان همیاری های شهرداری استان پرداخت گردیده که در جهت تقویت بنیه مالی شهرداری ها و سایر مصارف مالی در سطح استان هزینه خواهد شد.
وی گفت: با آغاز محاسبه میزان سوخت خروجی بر اساس باک پر در مرز ماهیرود، علاوه بر جلوگیری از قاچاق در مرز، کنترل باک کامیون‌ها تسهیل شده و در حداقل زمان ممکن، کار کامیون‌های صادراتی در زمینه کنترل و نظارت بر سوخت خروجی از طریق باک بررسی و بر اساس قیمت شناور مرزی غرامت به حساب خزانه واریز می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور