امروز شنبه رقم خورد:
✅ واریز عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرز نشینان خراسان جنوبی
🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی گفت:
🔹امروز شنبه، مبلغ مربوط به عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرز نشینان خراسان جنوبی واریز شد.
عابدی با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: مبلغ پرداختی ۷۱۴ هزارتومان و برابر دفعات قبلی است که امروز شنبه ۳۱ خرداد ماه به حساب منتفعین از طرح واریز شد.
🔹وی تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون هیچ مبلغی در خصوص عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان کشور و خراسان جنوبی واریز نشده است.
🔹معاون استاندار متذکر شد: حسب دستور شخص استاندار مبنی بر پرداخت این مبلغ، سهمیه خانوارهای ساکن در نوار مرزی استان از محل عایدات حاصل از فروش سوخت، به حساب مرزنشینان خراسان جنوبی واریز شد.
🔹شایان ذکر است: سهمیه مرزنشینان استان از عواید حاصل از فروش سوخت در سال های قبل از سال ۹۸، رقمی در حد ۵۰ هزار تومان بود و به افرادی تعلق می گرفت که در شعاع ۲۵ کیلومتری مرز سکونت داشتند اما با پیگیری های استاندار ضمن این که شعاع برخورداری مناطق به ۵۰ کیلومتر رسید، سهمیه خانوارها هم از عواید حاصل از فروش سوخت به رقم ۷۱۴ هزار تومان افزایش یافت.