مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: بر مبنای اعلام رئیس سازمان بورس در خصوص واریز سود سهام عدالت، پرداخت سود ۶۴۷ هزار و ۴۰۹ نفر سهام دار استان نیز از فردا آغاز می شود.
مرتضی ذاکریان اظهارکرد: ۶۴۷ هزار و ۴۰۹ نفر از جمعیت خراسان جنوبی سهام عدالت دارند.
وی با بیان اینکه نسبت سهامداران به جمعیت استان حدود ۸۵ درصد است، بیان کرد: سود سهام عدالت تاکنون برای سال‌های مالی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به حساب سهامدارانی که نسبت به ارائه شماره شبا معتبر در سامانه‌های معرفی شده اقدام کرده‌اند، واریز شده است.
وی با اشاره به اینکه ارزش اولیه سهام اختصاص داده شده به سهامداران خراسان جنوبی معادل ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: ۱۸۴ هزار و ۵۶۳ نفر معادل ۲۹ درصد از سهامداران استان روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را دارند.
به گفته وی ۴۶۲ هزار و ۸۴۶ نفر معادل ۷۱ درصد نیز اقدام به انتخاب روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت خود کرده اند و سهامدار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی هستند.
وی در خصوص جاماندگان سهام عدالت هم گفت: برنامه‌ریزی برای اختصاص سهام عدالت به اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) انجام شده و این افراد نیازی برای مراجعه به مکان یا سامانه خاصی ندارند زیرا فرآیند از طریق نهادهای حمایتی و سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری است.
وی در خصوص پرداخت سود سهام عدالت سهامداران نیز گفت: بر مبنای اعلام رئیس سازمان بورس در خصوص واریز سود سهام عدالت، پرداخت سود ۶۴۷ هزار و ۴۰۹ نفر سهام دار استان نیز از فردا آغاز می شود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور