مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: درآمدهایی که از محل مالیات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود هدفمند برای پروژه‌های توسعه و عمران شهری هزینه شود.

مرتضی ذاکریان در جلسه بررسی وصول درآمدهای مالیاتی بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه اظهار کرد: مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت در تأمین بودجه و هزینه‌های عمومی کشور است.

وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه محسوب می‌شود که منجر به رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و عمران و آبادانی بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اختصاص مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بایستی در راستای فرهنگ سازی مالیاتی باشد تا مردم استان آثار پرداخت مالیات را لمس کنند، گفت: وقتی افراد جامعه بدانند که رفاه مردم و آبادانی کشور و شهر محل زندگی آنها با پرداخت مالیاتشان ارتباط مستقیمی دارد، با میل و رغبت بیشتری در پرداخت مالیات مشارکت می‌کنند.

ذاکریان تاکید کرد: اعتباراتی که از محل درآمدهای مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود نیاز است با برنامه و هدفمند در راستای تأمین و توسعه زیرساخت‌ها و عمران شهری هزینه شود.

وی خواستار شد: پیرو تاکید استاندار در شورای برنامه‌ریزی استان طی سال جاری، شهرداری‌های چهار شهر بزرگ استان (بیرجند، قاین، فردوس و طبس) پروژه‌هایی را از محل درآمدهای مالیاتی تعریف کنند و اعتبار محل اجرای این پروژه‌ها را برای مردم اطلاع رسانی کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی پیشنهاد کرد: اعتبار پیش بینی شده از محل درآمدهای مالیاتی در قالب اعتبارات استانی در شورای برنامه‌ریزی استان با تعریف برای پروژه‌های مهم شهری و اتمام پروژه‌های نیمه تمام این حوزه در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور