مردم می‌توانند تخلفات انتخاباتی نامزد‌ها را به هیات بازرسی استانداری خراسان جنوبی اعلام کنند.

 دبیرهیات بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت: این هیات از همان آغاز تشکیل تاکنون تمام مراحل اجرایی انتخابات را با نگاه دقیق و ریزبینانه زیر نظر دارد تا وظیفه قانونی خود که پاسداری و حراست از آرای مردم است را در کنار هیات‌های نظارت شورای نگهبان و شورا‌های اسلامی به نحو مطلوب جامه عمل بپوشاند.

ملکی با اشاره به تبلیغات نامزد‌های ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا افزود: مردم می‌توانند هر گونه تخلف انتخاباتی را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۲۳۸۶۵۲۱ یا سامانه ۱۱۱ و یا ثبت در پرتال وزارت کشور بخش رسیدگی به شکایات حوزه انتخابات اطلاع دهند.

وی نصب عکس و پوستر‌های انتخاباتی بر روی تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، فعالیت کارمندان دولت در ساعات اداری له یا علیه نامزدها، فعالیت انتخاباتی عوامل برگزاری انتخابات اعم از ناظران، مجریان و بازرسان و استفاده از امکانات دولتی، نهاد‌ها و مراجع عمومی را از جمله مصدایق تخلفات انتخاباتی دانست که مردم می‌توانند گزارش دهند.

دبیرهیات بازرسی انتخابات استان همچنین گفت: هزار و ۲۷ بازرس، ۶۸ سربازرس و ۱۲ نفر بازرس ویژه، ۲۸ خرداد، فرآیند برگزاری انتخابات را در شعبه اخذ رای زیر نظر خواهند داشت.