هیئت جانثاران اباعبدالله الحسین بیرجند امسال عزاداری حضوری نخواهد داشت کمک های مومنانه و یادواری سیر و سلوک حسینی در فضای مجازی