#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸شاخص هوای شهرستان زیرکوه در وضعیت قرمز قرار گرفت.

🔸حاتمی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: شاخص کیفیت هوا در زیرکوه به ۵۰۰ رسید.

🔸او گفت: این شاخص به معنای آن است که هوا در وضعیت خطرناک قرار دارد.

🔸حاتمی گفت: شاخص کیفیت هوای سایر شهرستان‌ها در وضعیت سالم قرار گرفته است.