همزمان با چهارمین روز جشنواره زرشک به همت گروه تجاری زرسرخ و انجمن گردشگری پایدار استان رویداد نوآوری و ایده پردازی با هدف تجاری‌سازی زرشک در صنایع غذایی در بیرجند برگزار شد.
غلامحسین حسینی دبیر جشنواره ملی زرشک در رویداد نوآوری و ایده پردازی صنایع غذایی در بیرجند اظهار امیداوری کرد : جشنواره زرشک بستر مناسبی را برای رفع دغدغه‌های هم‌افرادی که تولید کننده هستند باشد.
وی ادامه داد: کشاورزان زحمت زیادی متحمل می شوند و باید نتایج زحماتشان را ببینند و همه باید در کنار هم به این موضوع کمک کنیم.
وی تاکید کرد: هنوز زرشک در سبد غذایی خانواده ها در کشور و در جهان به جایگاه واقعی خود نرسیده و مسئولان مکلف هستند که به هر شکل ممکن شرایط را برای این موضوع فراهم کنند.
احمد کاشانی مدیر انجمن گردشگری پایدار استان هم در این مراسم گفت: باید فروش زرشک به شکل خشک کمتر شده و به سمت فروش این محصول تر هدایت شود.
وی تاکید کرد: زرشک تر در صنایع غذایی و در مقایسه با زرشک خشک پرکاربردتر است و باید برنامه ریزی‌های مسئولان سمت استفاده مصرف زرشک تر پیش رود.
مدیر عامل گروه تجاری زرسرخ هم در این مراسم گفت: امسال با بهره گیری از مجموعه آموزشگاه‌ها و فعالان خانگی در شهر بیرجند دستورهای غذایی و تلفیقی در راستای برندسازی جمع‌آوری و تهیه شد.
مهدی باقری افزود: در مجموع ۴۵ نمونه غذا، ۲۴ نوع دسر و ۱۳ نوشیدنی تهیه و در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.
وی تصریح کرد: زعفران در شرایط فعلی نیازمند بازاریابی است اما زرشک هنوز شناخته شده نیست و باید با ارائه محصولاتی که در آن ها زرشک به کار می رود این محصول را به جهانیان معرفی کنیم.
وی هم چنین از اعلام آمادگی مجموعه زرسرخ برای برگزاری این گونه جشنواره‌ها در شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: در صورتی اعلام آمادگی آموزشگاه‌های شهرستان‌ها این مجموعه، برنامه ها و مراسم مورد نظر را برگزار می کند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور