مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: هنر بهترین زبان پیش برنده برای اهداف انقلاب است بنابراین هنرمندی که در این هنرستان تربیت می شود باید زبان پیش برنده در حوزه ترویج اهداف انقلاب و اسلام باشد.
 علی فرخنده در مراسم تکریم و معارفه مدیر هنرستان دخترانه هنرهای زیبای بیرجند با بیان اینکه نگاه غرب به هنر، نگاهی صرفا اقتصادی و از جنس انسان به معنای بعد حیوانی انسان است، گفت: هنر در نگاه اسلام ابزاری برای تحقق امیال شهوانی و رسیدن به مقاصد حیوانی نخواهد بود.
وی بیان کرد: جهان بینی وقتی توحیدی باشد، نگاه به انسان به معنای انسانی متشکل از جسم و روح است بنابراین اگر خروجی هنر چیزی غیر از این امر باشد، یعنی جنس جهان بینی توحیدی در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.
فرخنده بیان کرد: بنا به فرمایشات امام (ره)، هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و صهیونیسم خوناشام باشد و هنرمند متعهد باید با هنر خود جامعه را سوی سعادت  و حیات طیبه رهنمون سازد.
 وی با تاکید بر اینکه باید هنرمندان متعهد خروجی هنرستان دخترانه زیبای بیرجند باشد، اظهار کرد: همچنین هنر بهترین زبان پیش برنده برای اهداف انقلاب است بنابراین هنرمندی که در این هنرستان تربیت می شود باید زبان پیش برنده  در حوزه ترویج اهداف انقلاب و اسلام باشد.
وی ادامه داد: اگرچه هنرجویان باید به سطوح ملی رسیده و به عنوان چهره های برتر معرفی شوند اما چیزی که برای اسلام و انقلاب بن بست شکنی می کند، هنر است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: امید است بتوانیم طی چند سال آینده شاهد راه اندازی هنرستان پسرانه هنرهای زیبای بیرجند باشیم که این امر نیازمند تامین برخی از زیرساخت ها است.
بهدانی، رئیس اداره آموزش و پرورش بیرجند هم در این مراسم با بیان اینکه هرآنچه در دنیا جاودانه است ریشه در هنر دارد، گفت: علی رغم اینکه بیرجند زادگاه هنرمندان زیادی است اما به لحاظ هنر وضعیت خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه تنها هنر و ادبیات می تواند وضعیت جامعه را درست کند، افزود: قطعا در آینده ای نزدیک هنرمندانی از هنرستان دخترانه هنرهای زیبا خواهیم داشت که آبروی استان را حفظ کنند.
گفتنی است در این مراسم از زحمات «صدیقه آبگرمی» تقدیر و «زیبا راد نیا» به عنوان مدیر هنرستان دخترانه هنرهای زیبای بیرجند معارفه شد.ر

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور