مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: هنرمندان توجه عمیق تری به نواهای سنتی و مبتنی بر تاریخ و فرهنگ منطقه داشته باشند تا در صورت تهاجم نوای بیگانه ماهیت و ارزش موسیقی و نواهای بومی و ایرانی از دست نرود.

ناصر نبی زاده، در مراسم اختتامیه دومین جشنواره موسیقی سنتی استان بیان کرد: موسیقی سنتی و مقامی، ریشه عمیقی در تاریخ و فرهنگ ما دارد و توجه و اهمیت دادن به آن امری ضروری است.

وی برگزاری این جشنواره‌ها را فرصتی مناسب برای شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان و رشد و توسعه موسیقی در سطح استان دانست و گفت: جشنواره‌ها زمانی اثرگذار هستند که همراه با مردم باشند و موجب جمع شدن هنرمندان در کنار یکدیگر شوند.

نبی زاده خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که امکان داشتن دورهمی با هنرمندان فراهم نیست، برگزاری این قبیل فعالیت‌ها در فضای مجازی امری شایسته است.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم زحمت کشان موسیقی سنتی در هیاهوی ساز و نواهای دیگر فراموش شوند، تصریح کرد: هنرمندان توجه عمیق تری به نواهای سنتی و مبتنی بر تاریخ و فرهنگ منطقه داشته باشند تا در صورت تهاجم نوای بیگانه ماهیت و ارزش موسیقی و نواهای بومی و ایرانی از دست نرود .

در حاشیه برگزاری دومین جشنواره موسیقی سنتی خراسان جنوبی مراسم نکوداشت زنده یاد استاد عیسی رستمی هنرمند پیشکسوت موسیقی خراسان جنوبی برگزار شد.