سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: هنرستان هنرهای زیبا در بین مدارس خراسان جنوبی با کسب پنج رتبه استانی در جشنواره «نوجوان سالم» در صدر مدارس استان قرار گرفته است.
، مرضیه صابری در مورد افتخارآفرینی دانش آموزان هنرستان هنرهای زیبا، اظهار کرد: هنرستان هنرهای زیبا موفقیت‌هایی در مسابقات متفرقه از آن خود کرده و کسب ۳۲ رتبه شهرستانی در جشنواره فرهنگی – هنری “امید فردا” از افتخارات مهم است.
سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این افتخار توسط هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا  کسب شده است، تصریح کرد: کسب ۱۵ رتبه اول ، ۸ رتبه دوم  و ۹ رتبه سوم  از افتخارات مهم این هنرجویان برای استان ماست.
صابری با بیان اینکه هنرستان هنرهای زیبا با کسب این تعداد رتبه در جایگاه نخست میان مدارس شهرستان بیرجند قرار گرفته است، اظهار کرد: هنرستان هنرهای زیبا با کسب ۳۲ رتبه شهرستانی با اختلاف فاحشی بر سکوی نخست تعداد رتبه‌ها در جشنواره بزرگ فرهنگی هنری «امیدفردا» در شهرستان بیرجند قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه امید است این افتخار آفرینی‌ها باتوجه به هنرهای هنرجویان و استعدادهای بی نظیرشان ادامه داشته باشد، یادآور شد: این هنرستان هم اکنون دارای سه رشته نمایش، سینما و نقاشی بوده و سطح ارزنده‌ای را از مهارت‌ها تقدیم هنرجویان می‌کند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور