تعداد فوتی های در اثر بیماری کرونا همچنان ۷۶۲ مورد در خراسان جنوبی؛
🔰 هیچ فوت جدیدی در اثر ویروس کرونا در خراسان جنوبی ثبت نشد
🔸معاون بهداشتی علوم پزشکی بیرجند ، با بیان اینکه هم اکنون ۱۲۶ بیمار با علائم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری هستند گفت: از این تعداد ۲۵ نفرمبتلا قطعی بیماری کرونا و ۶ نفر از مبتلایان کرونا در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
🔸 مهدی زاده با بیان اینکه حال عمومی یک نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است، افزود: خوشبختانه در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوت در اثر کرونا، در خراسان جنوبی نداشیم و تعداد فوتی ها در اثر بیماری کرونا همچنان ۷۶۲ مورد در خراسان ثابت می ماند.