#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

همزمان با هفته جهاد جهاد کشاورزی ۱۰ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان با اعتبار ۸۹ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال به بره برداری می رسد

مدیرکل منابع منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: این پروژه ها در شهرهای نهبندان،سربیشه ،خوسف،بیرجند،بشرویه،قاینات ،فردوس و سرایان به بهره برداری رسید.

علیرضا نصرآبادی با اشاره به اعتبارات ملی این پروژه ها افزود: بیش از ۷۲ هزار خانوار از مزایای این پروژه ها که شامل طرح های خاص بیابانزدایی ،توسعه جنگل،و عملیات آبخیزداری است بهره مند شدند.

وی ادامه داد: این پروژه ها در ۱۴ روستا اجرایی شده، که باعث تثبیت شغل برای بیش از هزار نفر و همچنین افزایش دبی قنات های متاثر از عملیات آبخیزداری بالادست  و کاهش میزان حرکت شن های روان متاثر از اقدامات بیابانزدایی در بلند مدت خواهد بود.