🔸در این همایش، عاشقان اهل بیت از میدان شهدا تا گلزار شهدای زهان را پیاده پیمودند.
🔸از روستاهای اطراف، مسیر ۱۰ کیلومتری تا آستان مقدس امام زاده داوود روستای کلاته مزار را پیاده پیمودند.