مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: مهرماه امسال بیش از ۱۸۵ هزار دانش آموز وارد مدارس خراسان‌جنوبی می‌شوند.

، موسوی نژاد گفت:  از این تعدادورود بیش از ۱۸۵ هزار دانش آموز به مدارس خراسان جنوبی در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی هستند.

وی افزود: ۱۸۵ هزار دانش آموز در ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه در بیش از ۹ هزار کلاس درس در مدارس استان حضور خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۳۰ شهریور ماه جشن شکوفه‌ها، ۳۱ شهریور جشن جوانه‌ها برگزار می شودو ۲ مهر زنگ بازگشایی مدارس خراسان جنوبی به صدا درمی آید.

در خراسان جنوبی۸۶ مدرسه دو نوبته است .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور