🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: همراهی و همکاری خانواده ها، شرط اصلی در ادامه تحصیل کودکان لازم التعلیم است.
خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با موضوع بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای برنامه ملی انسداد مبادی بیسوادی برگزار شد، خاطرنشان کرد: خانواده ها باید بپذیرند که فرزندان آنها، سرمایه های گرانقدری هستند که می توانند در آینده استان تأثیرگذار باشند.
🔹وی ادامه داد: با تلاش های فراوان همه دستگاه های متولی ۵۵۷ نفر از کودکان لازم التعلیم شناسایی شده و به چرخه تحصیل بازگشته اند.
🔹به گفته وی؛ چنانچه خانواده ها همکاری نکنند، دانش آموزانی که به این سمت سوق داده شده اند، ریزش خواهند داشت.
🔹معاون استاندار خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد ۸۴۸ دانش آموز بازمانده از تحصیل در سطح استان شناسایی شده اند که می بایست آنها را به سمت ادامه تحصیل هدایت کنیم.
🔹خوش خبر تصریح نمود: بخش عمده ای از این دانش آموزان در شهرستان های بیرجند، درمیان و سربیشه حضور دارند.
🔹وی ادامه داد: باید با استفاده از توان و ظرفیت کلیه دستگاه ها به ویژه نهاد های حمایتی در شناسایی و بازگشت این افراد به چرخه تحصیل اقدام کنیم.
🔹به گفته وی؛ با عنایت به این که بخشی از این افراد به جهت مشکلات اقتصادی ترک تحصیل کرده اند ، نهادهای حمایتی در این زمینه می توانند مؤثر باشند.
🔹معاون استاندار گفت: بخشی از این دانش آموزان به دلایل عدیده همچون ازدواج زود هنگام، یا علاقه ای به درس خواندن ندارند و یا این که امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم نیست، لذا باید آمار این افراد از مجموع کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل استان حذف شود.

خوش خبر ادامه داد: آموزش و پرورش باید با همکاری دیگر دستگاه های متولی، نسبت به آنالیز جدید آمار بازماندگان از تحصیل استان اقدام نماید و وضعیت آنها را به لحاظ ترکیب جنسیتی، محل سکونت و پراکنش تعیین نماید.
🔹وی با اشاره به این که تعدادی از این کودکان در حاشیه شهر ها سکونت دارند، اظهار داشت: حاشیه نشینی علاوه بر جدا کردن کودکان از تحصیل، آسیب های دیگری نیز به همراه دارد که رفع آنها در دستور کار حوزه های متولی قرار گرفته است.
معاون استاندار به باورهای فرهنگی تأثیر گذار بر روند تحصیل دانش آموزان نیز اشاره کرد.
🔹خوش خبر گفت: در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته، نگاه خانواده ها به ادامه تحصیل دختران، منفی است.
🔹وی تأکید کرد: اصلاح این باورها، نیاز به کار فرهنگی دارد.
🔹شایان ذکر است : اعضای حاضر در این جلسه، اطلاعات جامعی از عملکرد دستگاه های تابعه خود درخصوص برنامه ملی انسداد مبادی بیسوادی ارائه کردند.