🔹استاندار خراسان جنوبی، وزیر جهاد کشاورزی را در بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همراهی کرد.
دکتر خاوازی در جریان سفر دو روزه خود به استان که از ساعاتی قبل آغاز شد، به بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خوسف رفت.
هدف از این بازدید، رصد شرایط موجود، آشنایی با ظرفیت های تحقیقاتی این مرکز و بررسی راه های توسعه خدمات به کشاورزان در این مرکز بود.
🔹شایان ذکر است: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شهرخوسف می باشد که در سال ۱۳۸۲ و با هدف پژوهش و تحقیق بر روی محصولات کشاورزی و دامی استان تأسیس شده است.
🔹تدوین اطلس ذخایر ژنتیکی محصولات باغی، معرفی ژنوتیپ ‌های برتر گل محمدی بر اساس عملکرد مطلوب گل، احداث اولین باغ الگویی متراکم پیوندی عناب در کشور، بررسی اثر مقادیر آب آبیاری در دو روش آبیاری قطره ای و شیاری بر عملکرد هندوانه و … از مهمترین دستاوردهای پژوهشگران این مرکز می باشد.