هفته بسیج هفته‌ی را به تمامی بسیجیان آزاده و عاشورا مسلک ایران اسلامی تبریک و تهنیت می گوییم