🔹 با توجه به تقاضای مکرر هنرمندان و در نظر گرفتن شرایط ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی های ناشی از این موضوع، در جهت حمایت از هنرمندان، این جشنواره تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصادف با “عید سعید فطر” تمدید می نماید.

🔹بدیهی تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

🔹متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام یا ارسال اثر در مهلت مقرر نشده اند میتوانند با شرکت در بخش های خبر و رسانه، هنرهای تجسمی، عکاسی، فضای مجازی، خوشنویسی، ادبی، پژوهشی و چند رسانه ای تا پایان ۲۳ اردیبهشت با رجوع به سایت جشنواره نسبت به ثبت اثر خود اقدام کنند.