#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دستگاه قضایی خراسان جنوبی نسبت به رفع نواقص جایگاه‌های سوخت شهر بیرجند هشدار داد و مهلت یک ماهه تعیین کرد.

، اعضای کارگروه ایمنی شهر بیرجند متشکل از معاون دادستان بیرجند به همراه نمایندگان سازمان نظام مهندسی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری بیرجند از جایگاه‌های سوخت این شهر بازدید کردند.

معاون دادستان بیرجند در این بازدید گفت: نواقص جایگاه‌های سوخت شهر بیرجند باید طی یک ماه برطرف شود در غیر این صورت جایگاه‌های متخلف تا رفع ایراد تعطیل می‌شوند.

رضا دادگر عزیز افزود: در این بازدید شاهد نواقص در تعدادی از جایگاه‌های سوخت شهر بیرجند بودیم که تذکرات لازم برای رفع نواقص موجود داده شد.

وی اظهار داشت: به مدیران جایگاه‌های عرضه سوخت شهر بیرجند هشدار داده شد تا یک ماه نسبت به برطرف کردن نواقص اقدام کنند در غیر این صورت جایگاه‌های متخلف تا رفع ایراد تعطیل خواهد شد.