#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

♦️مردم مواظب جان و مال خود در برابر مأموران قلابی باشند.

کاش مسولین متولی در خراسان جنوبی حوادثی مثل خیابان توحید را قبل از اینکه در شهر دلهره ایجاد کند از مراجع رسمی رسانه ای اطلاع رسانی کنند و متاسفانه در ادرات ونهادهای استان ضعف اطلاع رسانی به موقع مشهود است

🔸چند روز قبل زنی با عنوان مأمور به داخل خانه یکی از شهروندان بیرجندی می رود که قصد وی دزدی بوده است.
🔸این مأمور قلابی، با چکش به صاحبخانه که زنی مسن بوده است حمله و صورت وی را به شدت زخمی می کند و طلای این خانم مسن را به سرقت می برد.
🔸یکی از آشنایان خانم مسن، زن سارق را هنگام فرار از منزل می بیند و او