برای تجهیز و تکمیل هر ایستگاه دیجیتال از سوی صدا وسیما در استان ۶۰۰ میلیون تومان هزینه می شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان در جلسه هم اندیشی برای رفع مشکلات در شهرستان قاین گفت:  برای تجهیز و تکمیل هر ایستگاه دیجیتال حدود ۶۰۰ میلیون تومان از سوی صدا و سیما پرداخت می شود و باید مابقی هزینه ها از سوی فرمانداریها و بخشداریهای استان اختصاص یابد.

آقای آینه دار افزود: رسیدن به میانگین کشوری پوشش شبکه های دیجیتال در استان، نیازمند همراهی و همکاری بیشتر مسئولان دارد.