مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: براساس اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‌ مسکن، از سال گذشته بیش از هزار هکتار زمین به صورت رایگان به این بخش واگذار شده است.

علیرضا نصرآبادی کرد: براساس قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی برای تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل(ایجاد مجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

وی بیان کرد: تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در بخش اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال گذشته ۸۳۳ هکتار زمین برای ساخت مسکن ملی واگذار شد، تصریح کرد: در سه ماهه ابتدای امسال نیز بیش از ۲۰۲ هکتار زمین واگذار شده، که این موضوع کمک شایانی در اجرای نهضت مسکن ملی داشته است.